Uchwała nr 1/04/2018 z dnia 22.04.2018 r.

ZOZ ogłasza nabór ofert do dnia 20 czerwca 2018 r. na organizację Mistrzostw Okręgu. Wnioski winny być złożone w siedzibie biura Okręgu lub na adres mailowy Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego.

Głosowanie: 6 głosów- za
0 głosów- przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Uchwała nr 2/04/2018 z dnia 22.04.2018 r.

ZOZ zatwierdza organizację szkoleń dla kadry Okręgu Zachodniopomorskiego w miesiącu wrześniu z Lechem i Anną Romankiewicz.

Głosowanie: 6 głosów- za
0 głosów- przeciw
0 głosów – wstrzymujących się