Uchwała nr 2/02/2018 z dnia 26.02.2018 r.

Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu PTT dopuszcza w trybie wyjątkowym do startu na Mistrzostwach Zachodniopomorskiego Okręgu PTT 2018 pary seniorskie posiadające kartę tancerza.

Za: 8

Przeciw: 0

Wstrzymujących: 0