Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu PTT zatwierdza zmianę terminu rozegrania Mistrzostw Zachodniopomorskiego
Okręgu PTT we wszystkich kategoriach Senior, z 16.03.19 na 15.06.19 podczas Euro Dance Festival w Szczecinie. Zmiana ta jest konieczna ze względu na kolizje terminu z Grand Prix Seniorów rozgrywanego w Kórniku.