Uchwała nr 1/07/2018 z dnia 01-07-2018
Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu PTT przyznaje prawa do organizacji Mistrzostw Zachodniopomorskiego Okręgu PTT w dniu 16 marca 2019 dla Studia Tańca ELITE DANCE Szczecin.
Głosowanie: 7 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się