Uchwała nr 1/02/2018 z dnia 14.01.2018 r.

 

Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu PTT zatwierdza wybór Pana Wojciecha Kowalskiego na Sędziego Głównego Mistrzostw Okręgu Zachodniopomorskiego

Głosowanie: 6 głosów- za

0 głosów- przeciw

1 głosów – wstrzymujących się